Admitere online la FEAA Timișoara

Noi căutăm studenți cu gânduri mari. Tu ce cauți?


Programare 
evaluare lingvistică

Doar pentru candidații înscriși la specializări cu predare în limbă străină

Locuri disponibile pentru sesiunea de admitere din septembrie 2021

În perioada 6 - 17 septembrie 2021 (exceptând zilele de sâmbătă și duminică), poți face certificarea documentelor și la sediul FEAA, sala P03, interval orar 09.00-14.00.

În condițiile în care, din cauza pandemiei cu noul coronavirus, procesul educațional din România a fost perturbat, pentru anul universitar 2021 / 2022, procesul de admitere la Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor (FEAA) la ciclul de licență se va face online, doar în baza concursului de dosare, respectiv a rezultatelor obținute de candidați la examenul de bacalaureat.

Calendar admitere 2021


 • până în 16 iulie, ora 20.00
  06 - 12 septembrie

  Înscriere online pe platforma de admitere a UVT

 • 17 – 18 iulie,
  orele 12.00 – 14.00

  13 - 14 septembrie,
  orele 12.00 - 14.00

  Test online competențe lingvistice candidaţi specializări limbi străine

  Informații test competență lingvistică

  Deţinerea unor diplome/certificate recunoscute internaţional, precum:
  CAE – Cambridge Certificate in Advanced English,
  IELTS – International English Language Testing System,
  TOEFL – Test of English as a Foreign Language
  DALF – Diplome Approfondi de la Langue Française
  Deutsches Sprachdiplom. Zweite Stufe
  Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1
  Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)
  Test DaF
  telc Deutsch B2, telc Deutsch C1
  ÖSD Zertifikat B2, C1, C2
  echivalează cu susţinerea şi promovarea testului de competențe lingvistice pentru candidaţii înscriși la programe de studii în limbi străine. Candidaţii proveniţi din ţări cu limba oficială engleză, germană sau franceză sau cei care au urmat un liceu cu limba de predare engleză, germană sau franceză sunt consideraţi promovaţi la admitere pentru specializare în limba respectivă. Candidaţii declaraţi nepromovaţi rămân înscrişi pentru concursul de admitere la specializările în limba română.

 • 20 iulie, ora 20.00
  14 septembrie, ora 18.00

  Anunţarea rezultatelor (clasamentul preliminar)

 • 20 iulie, ora 20.00 – 21 iulie ora 20.00

  14 septembrie ora 18.00 - 15 septembrie ora 18.00

  Contestaţii (online la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

 • 21 iulie, ora 22.00
  15 septembrie, ora 20.00

  Afișarea rezultatelor finale cu candidații admiși

 • 21 – 28 iulie, ora 16.00
  15 - 18 septembrie, ora 16.00

  Înmatriculări online

 • 29 iulie ora 20.00
  19 septembrie ora 20.00

  Afișarea rezultatelor finale cu candidații înmatriculați

Documente înscriere


 1. Cartea de identitate sau paşaportul
 2. Certificatul de naştere
 3. Certificat de căsătoriedacă este cazul
 4. Diploma de bacalaureat sau alt act echivalent al acesteia; Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2020-2021 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de bacalaureat în anul 2021, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
 5. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 6. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
 7. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii – dacă este cazul.

           

IMPORTANT:

Documentele candidaților necesare pentru procesul de admitere vor fi încărcate de către aceștia pe platforma de admitere până la termenul limită pentru înscriere și vor fi prezentate în original la FEAA până la data începerii anului universitar.

În cazul în care documentele în original nu vor fi prezentate la birourile de resort ale FEAA în termenul prevăzut sau în cazul în care se constată discrepanțe între datele înscrise în aceste documente și datele/documentele încărcate de candidați pe platforma de admitere, candidații își vor pierde locul confirmat la FEAA.

Candidații admiși pe loc finanțat de la bugetul de stat își vor pierde locul dacă nu vor depune la FEAA diploma de bacalaureat în original până la data începerii anului universitar.

Cum se calculează media de admitere?

(1) Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de licență nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase) pentru locurile cu taxă, respectiv mai mică de 7 (șapte) pentru locurile finanțate de la bugetul de stat, cu condiția ca niciuna dintre notele obținute la probele de concurs să nu fie mai mică de 5,00 (cinci).

(2) Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, după următoarea formulă:

MA = (0,3 x M1 + 0,7 x M2) + Bonus olimpiadă sau Bonus concurs național FEAA ECONOMICA RIPENSIS

unde:

MA = media generală de admitere;

M1 = cea mai mare notă obținută de candidat la examenele scrise aferente probelor de bacalaureat (probeobligatorii – Limba și literatura română/ Limba și literatura maternă, Proba obligatorie a profilului: Matematică/ Istorie, respectiv probe laalegere aferente profilului și specializării – Fizică/ Chimie/ Biologie/ Informatică/ Economie/ Geografie/ Filosofie/ Logică și argumentare/ Psihologie/ Sociologie);

M2 = media generală de bacalaureat.

Bonusul olimpiadă (1 punct) se acordă tuturor participanților la fazele naționale ale olimpiadelor școlare cu profil economic organizate în clasele IX-XII, fără a se depăși MA = 10. Bonusul aferent concursului național de cunoștințe pentru elevi „FEAA ECONOMICA RIPENSIS” (1 punct) organizat de Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor în anul 2021 se acordă participanților la orice secțiune a concursului care au obținut o notă mai mare sau egală cu 8(opt), fără a se depăși MA = 10. Se acordă un singur punct bonus la media de admitere (fără a depăși MA = 10), indiferent de numărul de participări ale candidaților la fazele naționale ale olimpiadelor școlare cu profil economic și/sau la concursul național de cunoștințe pentru elevi „FEAA ECONOMICA RIPENSIS”.

(3) Departajarea în caz de egalitate se face după următoarele criterii, în ordine:

 1. nota M1;
 2. nota M2.

(4) Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii universitare.

(5) Media generală sau punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare doar în cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, conform prezentei metodologii.

(6) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasați candidați din fiecare domeniu de studii universitare de licență.

Unde și cum mă cazez?

Conform regulamentului de cazare în căminele UVT solicitarea locului de cazare se realizează prin bifarea acestei opțiuni pe fișa de înscriere online, la admitere.
Persoanele care solicită cazare și se încadrează în caz social trebuie să depună, odată cu dosarul de admitere, documentele justificative 

Căminele alocate studenților din anul 1 sunt C15 și C17.


Ești la un pas distanță de viitorul tău. Ce zici? Ne vedem la cursuri în toamnă!
Copyright © 2016- Start FEAA. Toate drepturile rezervate.
Web Developer: Romeo MARGEA | Webmaster: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.