Admitere online la FEAA Timișoara

Noi căutăm studenți cu gânduri mari. Tu ce cauți?


În atenția candidaților la un program de licență în limbă străină,


TESTARE LINGVISTICĂ
luni, 14 septembrie 2020, ora 16.00

Toate detaliile vor fi transmise pe e-mail.


Nu vor susține testarea lingvistică următoarele categorii de candidații:

 1. Candidații care dețin o  diplomă/certificat recunoscut internaţional, precum:
  CAE – Cambridge Certificate in Advanced English,
  IELTS – International English Language Testing System,
  TOEFL – Test of English as a Foreign Language
  DALF – Diplome Approfondi de la Langue Française
  Deutsches Sprachdiplom. Zweite Stufe
  Goethe-Zertifikat B2>, Goethe-Zertifikat C1
  Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)
  Test DaF
  telc Deutsch B2, telc Deutsch C1
  ÖSD Zertifikat B2, C1, C2
 2. Candidaţii proveniţi din ţări cu limba oficială engleză, germană sau franceză.
 3. Candidații care au urmat un liceu cu limba de predare engleză, germană sau franceză. 

În condițiile în care, din cauza pandemiei cu noul coronavirus, procesul educațional din România a fost perturbat, pentru anul universitar 2020 / 2021, procesul de admitere la Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor (FEAA) la ciclul de licență se va face online, doar în baza concursului de dosare, respectiv a rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat și fără proba scrisă de tipul unui test de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament prevăzută la art. 19 alin. (1)-(3) al metodologiei de admitere la ciclul de studii universitare de licență.

Cum devin student la FEAA?

ÎNSCRIEREA

Click pe butonul ”Depunere online a dosarului de admitere” apoi creează-ți cont pe platformă și înscrie-te în perioada 7 - 13 septembrie 2020.

 

CERTIFICAREA CONFORM CU ORIGINALUL

După depunerea online a dosarului pe platforma de admitere, poți veni în locațiile noastre cu documentele în original pentru a face certificarea acestora.

 1. La sediul Universității de Vest (Blvd. Vasile Pârvan nr.4) în perioada 1 - 30 septembrie 2020
  ~ luni - vineri | orele 8 - 16
  ~ sâmbăta | orele 8 - 14 
 2. La sediul FEAA (Str. J.H.Pestalozzi nr.16) în perioada 8 - 18 septembrie 2020. Tot aici vei putea să depui diploma de bacalaureat în original și 2 fotografii color (dimensiune 3/4 cm, tip buletin).
  ~ luni - vineri | orele 9 - 14

Calendar admitere 2020


 • 06 – 16 iulie
  07 - 13 septembrie

  Înscriere online

 • 16 – 18 iulie,
  orele 12.00 – 14.00

  14 - 15 septembrie,
  orele 12.00 - 14.00

  Test online competențe lingvistice candidaţi specializări limbi străine

  Deţinerea unor diplome/certificate recunoscute internaţional, precum:
  CAE – Cambridge Certificate in Advanced English,
  IELTS – International English Language Testing System,
  TOEFL – Test of English as a Foreign Language
  DALF – Diplome Approfondi de la Langue Française
  Deutsches Sprachdiplom. Zweite Stufe
  Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1
  Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)
  Test DaF
  telc Deutsch B2, telc Deutsch C1
  ÖSD Zertifikat B2, C1, C2
  echivalează cu susţinerea şi promovarea testului de competențe lingvistice pentru candidaţii înscriși la programe de studii în limbi străine. Candidaţii proveniţi din ţări cu limba oficială engleză, germană sau franceză sau cei care au urmat un liceu cu limba de predare engleză, germană sau franceză sunt consideraţi promovaţi la admitere pentru specializare în limba respectivă. Candidaţii declaraţi nepromovaţi rămân înscrişi pentru concursul de admitere la specializările în limba română.

 • 20 iulie, ora 20.00
  15 septembrie, ora 20.00

  Anunţarea rezultatelor (clasamentul preliminar)

 • 21 iulie, orele 9.00 – 14.00

  16 septembrie, orele 9.00 - 14.00

  Contestaţii (online la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

 • 21 iulie, ora 18.00
  16 septembrie, ora 18.00

  Anunţarea rezultatelor după contestații

 • 21 – 28 iulie, ora 16.00
  16 - 18 septembrie, ora 16.00

  Înmatriculări online

  (prin plata taxei de înmatriculare stabilită prin Hotărârea Senatului UVT (150 lei))

 • 29 iulie
  19 septembrie

  Anunţarea clasamentului după înmatriculări

Documente înscriere


 1. Cartea de identitate sau paşaportul, în original sau în copie legalizată;
 2. Certificatul de naştere, în original sau în copie legalizată;
 3. Diploma de bacalaureat sau alt act echivalent al acesteia, în original sau în copie legalizată; candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2019-2020 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat din anul 2020, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ în care se menţionează media generală, notele obţinute la probele susţinute la examenul de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Pentru candidații care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2019-2020, în baza acordului scris al acestora, instituțiile de învățământ superior se pot interconecta cu Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați;
 4. Certificat de competenţă lingvistică obţinut la examenul de bacalaureat - în original sau în copie legalizată;
 5. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psihopatologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 6. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”);
 7. Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student şi forma cu/fără taxă (pentru candidaţii care sunt înmatriculaţi deja la o altă facultate), în original sau în copie legalizată;
 8. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta pentru absolvenţii unei facultăţi, precum şi diploma de absolvire pentru absolvenţii de colegiu, care doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau în copie legalizată;
 9. Documentele necesare echivalării diplomei (în cazul candidaţilor proveniţi din Uniunea Europeană), în original sau în copie legalizată.

           

IMPORTANT:

Documentele candidaților necesare pentru procesul de admitere vor fi încărcate de către aceștia pe platforma de admitere până la termenul limită pentru înscriere și vor fi prezentate în original la FEAA până la data începerii anului universitar.

În cazul în care documentele în original nu vor fi prezentate la birourile de resort ale FEAA în termenul prevăzut sau în cazul în care se constată discrepanțe între datele înscrise în aceste documente și datele/documentele încărcate de candidați pe platforma de admitere, candidații își vor pierde locul confirmat la FEAA.

Candidații admiși pe loc finanțat de la bugetul de stat își vor pierde locul dacă nu vor depune la FEAA diploma de bacalaureat în original până la data începerii anului universitar.

Cum se calculează media de admitere?

Media generală de admitere se va calcula astfel după următoarea formulă:

MA = (0,3 x M1 + 0,7 x M2)+Bonus olimpiadă

unde:

MA= media generală de admitere;

M1 = cea mai mare notă obținută de candidat la examenele scrise aferente probelor de bacalaureat (probeobligatorii – Limba și literatura română/ Limba și literatura maternă, Proba obligatorie a profilului: Matematică/ Istorie, respectiv probe laalegere aferente profilului și specializării – Fizică/ Chimie/ Biologie/ Informatică/ Economie/ Geografie/ Filosofie/ Logică și argumentare/ Psihologie/ Sociologie);

M2 = media generală de bacalaureat.

Bonusul Olimpiadă (1 punct) se acordă tuturor participanţilor la fazele naţionale ale olimpiadelor şcolare cu profil economic organizate în clasele IX-XII, fără a se depăși MA = 10.

Media generală minimă de admitere la studiile universitare de licență nu poate fi mai mică decât 6 (șase).

Departajarea la medii egale se face după următoarele criterii, în ordine:

 1. nota M1;
 2. nota M2.

Unde și cum mă cazez?

Conform regulamentului de cazare în căminele UVT solicitarea locului de cazare se realizează prin bifarea acestei opțiuni pe fișa de înscriere online, la admitere.
Persoanele care solicită cazare și se încadrează în caz social trebuie să depună, odată cu dosarul de admitere, documentele justificative 

Căminele alocate studenților din anul 1 sunt C15 și C17.


Ești la un pas distanță de viitorul tău. Ce zici? Ne vedem la cursuri în toamnă!
Copyright © 2016- Start FEAA. Toate drepturile rezervate.
Web Developer: Romeo MARGEA | Webmaster: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.