Admitere Masterat la FEAA Timișoara

În condițiile în care, din cauza pandemiei cu noul coronavirus, procesul educațional din România a fost perturbat, pentru anul universitar 2021-2022, admiterea în ciclul universitar de masterat în cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor se va realiza fără susținerea interviului de admitere, doar pe baza concursului de dosare, pe domenii de studiu şi programe.

Programare evaluare lingvistică

Doar candidații înscriși la programe de masterat cu predare în limbă străină

Program certificare documente

 • 6 -17 septembrie 2021, exceptând sâmbătă și duminică

 • orele 9.00 - 14.00

 • sala P03, sediul FEAA

Depune aici dosarul de admitere

Calendar admitere Masterat 2021


 • până în 27 iulie
  6 - 15 septembrie, ora 12.00

  ÎNSCRIERE ONLINE pe platforma de admitere a UVT

 • 15 septembrie, orele 13.00 – 16.00

  Test online competențe lingvistice candidați programe master în limbi străine

  Programare evaluare lingvistică septembrie 2021

  Deţinerea unor diplome/certificate recunoscute internaţional, precum:
  CAE – Cambridge Certificate in Advanced English,
  IELTS – International English Language Testing System,
  TOEFL– Test of English as a Foreign Language
  DALF – Diplome Approfondi de la Langue Française
  Deutsches Sprachdiplom. Zweite Stufe
  Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1
  Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)
  Test DaF
  telc Deutsch B2, telc Deutsch C1
  ÖSD Zertifikat B2, C1, C2
  echivalează cu susţinerea şi promovarea testului de competențe lingvistice pentru candidaţii înscriși la programe de studii în limbi străine. Candidaţii proveniţi din ţări cu limba oficială engleză, germană sau franceză sau cei care au urmat un liceu cu limba de predare engleză, germană sau franceză sunt consideraţi promovaţi la admitere pentru specializare în limba respectivă. Candidaţii declaraţi nepromovaţi rămân înscrişi pentru concursul de admitere la specializările în limba română.

 • 15 septembrie, ora 20.00

  Afișarea rezultatelor cu candidații admiși 

 • 15 septembrie, ora 20.00 - 16 septembrie ora 20.00

  DEPUNEREA EVENTUALELOR CONTESTAŢII

  (online la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

 • 16 septembrie, ora 22.00

  Afișarea rezultatelor finale cu candidații admiși

 • 16 – 18 septembrie, ora 18.00

  Confirmare locuri

 • 19 septembrie ora 20.00

  Afișarea rezultatelor finale cu candidații înmatriculați

Calendar admitere Masterat

Documente de înscriere

1. Carte de identitate/buletin;
2. Certificat de naștere;
3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
4. Diploma de licență sau adeverință de absolvire a studiilor universitare de licență;

 • Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2020-2021 pot prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de licență în anul 2021, în locul diplomei de licență, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală de la examenul de licență, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
5. Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă parțială;
6. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
7. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
8. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de masterat (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs – dacă este cazul.

PLĂTEȘTE TAXA DE CONFIRMARE A LOCULUI ONLINE CU CARDUL

Informații importante


Cum se calculează media de admitere

(1) Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de masterat nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase).

 (2) Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, după următoarea formulă:

MA = 0,65 x ML + 0,35 x PS

unde:

MA = media generală de admitere;

ML = media de la examenul de licență;

PS = punctajul specializării absolvite, conform opțiunilor coordonatorilor de programe (Anexa 1).

(3) Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii universitare.

(4) Media generală sau punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare doar în cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, conform prezentei metodologii.

(5) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate prin granturi de studii, acestea revenind celor mai bine clasați candidați din fiecare domeniu de studii universitare de masterat.

(6) În situația unor medii egale, departajarea se face după următoarele criterii, în ordine:

1 – media generală a anilor de studii universitare de licență;

2 – media de la Proba 1 de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență.

Copyright © 2016- Start FEAA. Toate drepturile rezervate.
Web Developer: Romeo MARGEA | Webmaster: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.