Admitere Masterat la FEAA Timișoara

Calendar admitere Masterat 2019


 • 09 - 15 iulie orele 9.00-14.00

  DEPUNEREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE (sala D02, demisol, sediul FEAA)

  SUSȚINEREA INTERVIULUI  (sala D03 / D04 / D05 / D13, demisol, sediul FEAA)

 • 13 – 18 septembrie, orele 9.00 – 14.00

  DEPUNEREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE (sala D02, demisol, sediul FEAA)

  SUSȚINEREA INTERVIULUI (sala D03 / D04 / D05 / D13, demisol, sediul FEAA)

 • 18 septembrie orele 15:00 - 17:00

  SUSŢINEREA "TESTULUI DE COMPETENŢE LINGVISTICE" DOAR PENTRU CANDIDAŢII LA SPECIALIZĂRILE ÎN LIMBI STRĂINE (INTERNATIONAL CORPORATE FINANCE - limba engleză, MANAGEMENT OF BUSINESS ORGANIZATIONS - limba engleză şi MANAGEMENT DES AFFAIRES EN CONTEXTE EUROPEEN - limba franceză) - sala D03 / D04, demisol, sediul FEAA

 • 18 septembrie ora 23:00

  AFIŞAREA REZULTATELOR PRELIMINARE (pe site-ul FEAA și la AVIZIERUL de la sediul FEAA)

 • 19 septembrie orele 9:00 - 14.00

  DEPUNEREA EVENTUALELOR CONTESTAŢII (la sediul FEAA, secretariat DECANAT)

 • 19 septembrie, ora 18:00

  ANUNŢAREA REZULTATELOR DUPĂ CONTESTAȚII (pe site-ul FEAA și la AVIZIERUL de la sediul FEAA)

 • 19-21 septembrie orele 9.00-14.00

  ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR (plata taxei de înmatriculare la Casieria FEAA, prin banca Transilvania sau Banca BCR)

 • 22 septembrie ora 20.00

  AFIŞAREA CLASAMENTULUI FINAL, DUPĂ ÎNMATRICULĂRI (pe site-ul FEAA și la AVIZIERUL de la sediul FEAA)

Calendar admitere Masterat

PLĂTEȘTE TAXA DE CONFIRMARE A LOCULUI ONLINE CU CARDUL

Documente necesare pentru înscriere


Nu știi de unde să începi?
De aici poți descărca documentele tipizate specifice FEAA-UVT, de care ai nevoie la dosar.
Pentru a afla toate documentele necesare la dosar, mergi mai jos la Pasul 1.

INFORMAȚII CAZARE
Conform regulamentului de cazare în căminele UVT pentru anul universitar 2019/2020 depunerea cererii de cazare se realizează prin bifarea acestei opțiuni pe fișa de înscriere, la admitere.
Documentele justificative privind voluntariatul și activitățile academice extracurriculare se vor depune împreuna cu dosarul de admitere (consultați Regulamentul de cazare UVT 2019/2020)Documente necesare

Admiterepas cu pas lasediulFEAA

Admitere pas cu pas la sediul FEAA
Pasul 1 | ELABORAREA DOSARULUI

Primul pas în elaborarea dosarului de concurs este reprezentat de completarea fişei de înscriere și a Anexei 1.

Ai în acest sens două opțiuni:

• Completarea online a fișei de înscriere și a Anexei 1, accesând platforma de e-learning UVT pe baza contului atribuit de e-uvt cu utilizator şi parolă (instrucțiuni cu privire la crearea sau accesarea contului găsești aici). Odată completate, ambele documente se imprimă, se semnează și se adaugă la dosar;

• Descărcarea fişei de înscriere de mai sus (formular tipizat 1X, unde X reprezintă litera alocată domeniului de interes) și a Anexei 1 (formular tipizat 2) de mai sus și completarea CU MAJUSCULE a acestora.

Indiferent de forma de completare selectată, trebuie să știi că poți opta, într-o ordine de priorităţi, pentru mai multe programe de master din cadrul unui domeniu (caz în care completezi fișa de înscriere aferentă domeniului) sau poți opta pentru programe de master din domenii diferite (caz în care vei întocmi dosare distincte pentru fiecare domeniu, marcând în fișa de înscriere aferentă domeniului, opțiunile pentru programele de master, în ordinea preferințelor).

Întrucât pentru fiecare program de studii la forma de învățământ ZI există opțiunile ”fără taxă” și ”cu taxă”, dacă dorești să urmezi în mod prioritar un anumit program de studii (indiferent de formă), îți recomandăm să indici în fișa de înscriere cel puțin ambele opțiuni în ordinea preferinței (”fără taxă” și ”cu taxă”).

Odată completate (imprimate și semnate), la fișa de înscriere (1) și la Anexa 1 (2) vei atașa toate celelalte documente solicitate pentru dosarul de admitere la FEAA, respectiv:
(3) Diploma de bacalaureat, în copie simplă, certificată conform cu originalul prin confruntarea cu documentul original;
(4) Certificat de naştere, în copie simplă, certificată conform cu originalul prin confruntarea cu documentul original;
(5) Diploma de licenţă (în copie simplă, certificată conform cu originalul prin confruntarea cu documentul original) sau adeverinţă de absolvire a facultăţii, în copie simplă, certificată conform cu originalul prin confruntarea cu documentul original (dacă ai promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2018/2019 poți prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de licenţă în anul 2019, în locul diplomei de licenţă, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele obţinute la probele susţinute la examenul de licenţă, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma);
(6) Fotocopii după:
Carte de identitate (buletin);
Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
(7) Adeverinţă medicală (medicul de familie) eliberată de medicul de familie care să stipuleze dacă ești apt de a urma studii universitare şi, dacă este cazul, afecţiunile de care suferi (neuropsihice, pulmonare şi dermato-venerice). Dacă ești printre candidaţii cu afecţiuni cronice, vei prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene şi de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona – în mod expres – gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare. NOTĂ: Adeverinţele medicale nu se vizează de Policlinica Studenţească;
(8) Două fotografii cu dimensiunile ¾ cm (tip buletin);
(9) Folie A4;
(10) Dosar plic;
(11) Documente cazuri sociale care să ateste lipsa veniturilor în familie – doar dacă se solicită cazare sau, ulterior admiterii, pentru dosarele de burse sociale;
(12) Documentele necesare echivalării diplomei (în cazul candidaţilor proveniţi din Uniunea Europeană);
(13) Fotocopie diplome/certificate recunoscute internaţional (CAE – Cambridge Certificate in Advanced English, IELTS – International English Language Testing System, TOEFL– Test of English as a Foreign Language, DALF – Diplome Approfondi de la Langue Française), în cazul în care candidezi pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină.

În conformitate cu prevederile articolului 2 alin.(3) din OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale, fiecare instituţie publică şi organ de specialitate al administraţiei publice centrale este obligat să elimine cerinţa de depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către funcţionarul competent.
Conform Deciziei Rectorului UVT nr. 435/CR/01.09.2016, certificarea conformității cu originalul se va realiza la nivelul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor de către persoana care ocupă poziția de Secretar Șef prin confruntarea copiilor simple cu documentele originale.
În vederea certificării conformităţii cu originalul a documentelor în copie simplă indicate, vei prezenta secretarului de înscriere documentele menționate în original.

Pasul 2 | DEPUNEREA DOSARULUI

Când? 09 - 15 iulie 2019; 13 - 18 septembrie 2019 (cu excepția zilelor de duminică)  
Unde? La sediul FEAA, Str. J. H. Pestalozzi, nr. 16, Timişoara, sala D02, demisol FEAA 
La ce oră? În intervalul orar 9.00 – 14.00

Dosarul de concurs pe care l-ai întocmit se va depune spre verificare şi înregistare in sala D02, demisol FEAA. Dosarul de concurs poate fi depus de către tine sau de către orice altă persoană agreată de tine.

În urma înregistrării dosarului, vei primi un exemplar al Confirmării de înscriere, exemplar pe care îți recomandăm să îl verifici cu maximă atenţie pentru a te asigura că acesta redă cu fidelitate datele înscrise în fişa de înscriere.

Pasul 3 | PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE

Când? 09 - 15 iulie 2019; 13 - 18 septembrie 2019 (cu excepția zilelor de duminică)
Unde? La sediul FEAA (Str. J. H. Pestalozzi, nr. 16, Timişoara), Casierie sau prin transfer bancar
La ce oră? În intervalul orar 9.00 – 14.00

Odată ce ți-a fost înregistrat dosarul de concurs și ai primit Confirmarea de înscriere, urmează plata taxei de înscriere (în valoare de 150 lei, respectiv 152,50 lei din care 2,50 lei comision bancar).

La FEAA, indiferent de numărul de opțiuni completate pe Fișa de înscriere, se achită o singură taxă de înscriere!

Ai următoarele opțiuni pentru a efectua plata:

Casieria de la sediul FEAA în numerar (clădirea Facultății de Chimie, Biologie, Geografie din fața FEAA, parter);

Sucursala/agenţia Băncii Transilvania, urmând pașii de mai jos:
În vederea fluidizării plății taxei de înscriere la admitere s-a semnat o convenție cu Banca Transilvania care permite plata taxelor de admitere la bancă.
Pentru a combina această facilitate cu mecanismul admiterii trebuie executați și respectați următorii pași:

a. Se poate plăti numai suma fixă de 152,50 lei (din care 2,50 comision bancar);
b. Descarcă de pe site-ul FEAA (în secțiunea dedicată admiterii) și completează Formularul de depunere banca Transilvania – taxă înscriere FEAA (formular tipizat 3) pe care îl duci la sucursală/agenția băncii;
c. Depune suma (de la pct. a) la sucursală/agenția băncii;
d. După achitarea sumei, scanează chitanța de depunere a taxei și trimite-o pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în aceeași zi.


Sucursala BCR, urmând pașii de mai jos:
În sucursalele BCR există un aparat numit APT. La acest aparat se pot face plăți. Pentru aceasta, pe ecranul aparatului, se selectează în ordine opțiunile (după fiecare alegere sau apare o fereastră nouă sau se dă click pe Continuă după ce a fost selectată opțiunea):

1. Plăți
2. Fără autentificare
3. Diverse
4. Învățământ
5. Săgeată în jos – în partea dreaptă a ecranului
6. Selectați Universitatea de Vest din Timișoara – Taxe admitere
7. Selectați Taxe admitere UVT
8. Tastați numele și prenumele candidatului
9. Tastați CNP candidatului
10. Selectați taxa înscriere
11. Selectați facultatea
12. Introduceți suma (150,00 de lei pentru taxa de înscriere)
13. După achitarea sumei, scanează chitanța de depunere a taxei și trimite-o pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în aceeași zi.

CINE POATE OBŢINE SCUTIRE DE LA PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE?

Dacă te încadrezi în una dintre următoarele categorii de candidaţi, beneficiezi de scutire de la plata taxei de înscriere, pe bază completării Cererii de scutire a taxei de înscriere (formular tipizat 4), formular tipizat, disponibil pe site-ul facultății (în secțiunea dedicată admiterii), căreia îi sunt atașate documente doveditoare:
• ești orfan și ai vârsta de până la 26 ani - în acest caz vei prezenta certificatul de deces al părintelui/părinţilor;
• ești salariat sau ești fiul/fiica unui salariat al Universităţii de Vest din Timișoara - în acest caz vei prezenta adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat a candidatului sau, după caz, a unuia dintre părinţi;
• ești fiul/fiica unui cadru didactic aflat în activitate - în acest caz vei prezenta adeverinţa din care să rezulte că unul dintre părinţi este cadru didactic în activitate. În cazul învăţământului preuniversitar, adeverinţa va fi vizată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean respectiv;
• dacă provii dintr-o Casă de Copii sau te afli în plasament familial - vei prezenta o adeverinţă eliberată de către Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului;
• ești fiul/fiica unui rănit sau decedat în Revoluție - vei prezenta o copie a certificatului doveditor.

Cererea de scutire se evaluează în aceeași zi de către conducerea facultăţii şi se depune la dosarul de înscriere.

Se acceptă scutirea de taxă de înscriere la Concursul de Admitere 2019 numai pentru un singur program de master, unde candidatul va depune actele de înscriere în original în perioada de înscriere.

Pasul 4 | SUSȚINEREA INTERVIULUI

Când? 09 - 15 iulie 2019; 13 - 18 septembrie 2019 (cu excepția zilelor de duminică)
Unde? La sediul FEAA, Str. J. H. Pestalozzi, nr. 16, Timişoara, demisol, sala D03 / D04 / D05 / D13
La ce oră? În intervalul orar 9.00 – 14.00

În aceeaşi zi în care ți-ai depus dosarul de admitere, vei susţine proba de interviu.

Interviul se susține pe domeniu, astfel încât dacă ai candidat pe mai multe domenii (ai depus dosare în domenii diferite), trebuie să paticipi la proba de interviu aferent fiecărui domeniu.

Pentru această probă, vei avea asupra ta cartea de identitate (CI) și exemplarul Confirmării de înscriere pe care le vei prezenta comisiei care va realiza interviul.

Interviul va fi evaluat prin calificativele ADMIS/RESPINS.Zilnic, pe întreaga durată a perioadei de susținere a interviului, se vor publica pe site-ul facultății (în secțiunea dedicată) calificativele obținute de către candidați.

INTERVIU SKYPE - 17 septembrie 2019

Dacă, din motive obiective și argumentate, ai depus cerere pentru a susține interviul motivational prin skype (formular tipizat 5) și cererea ți-a fost aprobată, în data de 16 septembrie 2019 vei primi pe e-mail-ul furnizat ID-ul Skype și ora la care vei susține în data de 17 septembrie 2019 Interviul on-line, desfășurat în aceleași condiții ca și Interviurile de la sediul FEAA.

Neaccesarea ID-ului Skype în ziua și la ora comunicate în data de 16 septembrie 2019 (pe adresa de e-mail furnizată) pentru susținerea Interviului de admitere, atrage după sine respingerea dosarului de admitere!

Pasul 5 | INTERVIU LIMBA STRĂINĂ

Important!!! Doar dacă ești candidat la programele de studii în limbi străine!

Când? 18 septembrie 2019 
Unde? La sediul FEAA, Str. J. H. Pestalozzi, nr. 16, Timişoara demisol, sala D03 / D04
La ce oră? Orele 15.00 - 17.00

Dacă ești unul dintre candidații care au optat pentru programele de licență în limbă străină (engleză, franceză), vei susține un interviu de verificare a competențelor lingvistice evaluat cu calificativele ADMIS/RESPINS.

Așadar, te vei prezenta în data de 18 septembrie la sediul FEAA, la etajul 1, în fața sălii D03 (engleză) / D04 (franceză) unde vei intra conform programării afișate pe ușă pentru a-ți fi evaluate competențele lingvistice pe baza interviului.

Cine NU susține interviul?
1 - Candidaţii proveniţi din ţări cu limba oficială engleză sau franceză sau care au urmat o specializare de licență cu limba de predare engleză sau franceză.
2 - Candidaţii care deţin următoarele diplome/certificate recunoscute internaţional (depuse în copii doveditoare la dosarul de concurs la admitere):

 • CAE – Cambridge Certificate in Advanced English
 • IELTS – International English Language Testing System
 • TOEFL– Test of English as a Foreign Language
 • DALF – Diplome Approfondi de la Langue Française

După finalizarea perioadei alocate interviului pentru competențele lingvistice, se vor publica pe site-ul facultății (în secțiunea dedicată) calificativele obținute de către candidați.

Candidaţii declaraţi nepromovaţi la interviu rămân înscrişi pentru concursul de admitere la specializările în limba română.

Pasul 6 | EVALUAREA DOSARELOR ȘI REZULTATE PARȚIALE

Când? 18 septembrie 2019 
Unde? Pe site-ul feaa și la avizierul de la sediul FEAA (Str. J. H. Pestalozzi, nr. 16, Timişoara)
La ce oră? 20.00

Media generală la concursul de admitere se va calcula conform metodologiei de admitere afișată mai sus (în secțiunea dedicată).

După evaluarea dosarelor de concurs ale tuturor candidaților, Comisia de Admitere din cadrul FEAA va face public pe site-ul FEAA (în secțiunea dedicată) clasamentul intermediar cu rezultatele parțiale la concursul de admitere.

Pasul 7 | CONFIRMARE ȘI REZULTATE FINALE

Când? 19 – 22 septembrie 2019 
Unde? La sediul FEAA (Str. J. H. Pestalozzi, nr. 16, Timişoara), Casierie sau prin transfer bancar
La ce oră? În intervalul orar 9.00 – 14.00

Odată cu afişarea rezultatelor după contestații (19 septembrie), trebuie să îți confirmi locul prin plata taxei de înmatriculare (150 lei, respectiv 152,50 lei din care 2,50 lei comision bancar) în intervalul menționat.

Dacă ai fost declarat admis pe locuri bugetate la două programe de licență, trebuie să îți declari opțiunea de a ocupa locul bugetat pentru unul din cele două programe, fiind necesară depunerea diplomei de bacalaureat în original.

Ai următoarele opțiuni pentru a efectua plata:

Casieria de la sediul FEAA în numerar (clădirea Facultății de Chimie, Biologie, Geografie din fața FEAA, parter);

Sucursala/agenţia Băncii Transilvania, urmând pașii de mai jos:
În vederea fluidizării plății taxelor de admitere s-a semnat o convenție cu Banca Transilvania care permite plata taxelor de admitere la bancă. Pentru a combina această facilitate cu mecanismul admiterii trebuie executați și respectați următorii pași:

a. Se poate plăti numai suma fixă de 152,50 lei (din care 2,50 lei comision bancar);
b. Descarcă de pe site-ul FEAA (în secțiunea dedicată admiterii) și completează Formularul de depunere banca Transilvania – taxă înmatriculare FEAA (formular tipizat 6) pe care îl duci la sucursală/agenția băncii;
c. Depune suma (de la pct. a) la sucursală/agenția băncii;
d. După achitarea sumei, scanează chitanța de depunere a taxei și trimite-o pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în aceeași zi.

Sucursala BCR, urmând pașii de mai jos:
În sucursalele BCR există un aparat numit APT. La acest aparat se pot face plăți. Pentru aceasta, pe ecranul aparatului, se selectează în ordine opțiunile (după fiecare alegere sau apare o fereastră nouă sau se dă click pe Continuă după ce a fost selectată opțiunea):

1. Plăți
2. Fără autentificare
3. Diverse
4. Învățământ
5. Săgeată în jos – în partea dreaptă a ecranului
6. Selectați Universitatea de Vest din Timișoara – Taxe admitere
7. Selectați Taxe admitere UVT
8. Tastați numele și prenumele candidatului
9. Tastați CNP candidatului
10. Selectați taxa înmatriculare
11. Selectați facultatea
12. Introduceți suma (150,00 de lei pentru taxa de înmatriculare)
13. După achitarea sumei, scanează chitanța de depunere a taxei și trimite-o pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în aceeași zi.

Neplata în termen a taxei de înmatriculare aduce după sine pierderea dreptului de înmatriculare la FEAA!

Candidaţii declaraţi admişi pe locuri cu taxă conform clasamentului final după înmatriculare, publicat în 22 septembrie 2019, au obligaţia de a achita în termen de 7 zile calendaristice contravaloarea a 30% din taxa de studiu aferentă anului 1.În caz de neachitare, statutul de student se pierde.

Dacă în urma retragerii unor candidați, ai urcat pe un loc bugetat, ți se restituie taxa de școlarizare achitată la înmatriculare.

OBSERVAȚIE!

Dacă ești înmatriculat concomitent la două programe de studii diferite din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, beneficiezi la cerere și cu documente doveditoare, de o reducere de 50% la taxa de şcolarizare pentru programul de studii la care ești înmatriculat cu taxă.În cazul în care ambele programe de studii sunt urmate în regim cu taxă, reducerea se va solicita în proporție de 25% de la fiecare facultate la care ești înscris.

Aceeaşi reducere se aplică şi în cazul în care ești în situația în care, la un interval de maxim nouă ani de la absolvirea unui program de studii la Universitatea de Vest din Timișoara finanţat total sau parţial de la bugetul de stat, te înscri la un alt program de studii ofertat de universitate.

Reducerea se aplică o singură dată pentru un an de studiu,  pe baza unei cereri însoțită de documente doveditoare și depusă la Decanatul facultății în termen de 10 zile lucrătoare de la începerea anului universitar! 

Pasul 8 | RESTITUIREA ACTELOR

Când? După 18 septembrie 2019 
Unde? La sediul FEAA (Str. J. H. Pestalozzi, nr. 16, Timişoara), secretariat master (clădirea Facultății de Chimie, Biologie și Geografie din fața FEAA, parter)
La ce oră? În intervalul orar 9.00 – 14.00

După afişarea rezultatelor preliminare (18 septembrie 2019), respectiv a celor după contestații (19 septembrie 2019), actele candidaţilor respinşi sau a celor care se retrag se restituie acestora pe baza cărţii de identitate şi a Confirmării de înscriere, fără perceperea vreunei taxe.

Actele vor fi restituite de către Secretariatul Facultăţii de Economie și de Administrare a Afacerilor (Str. J. H. Pestalozzi, nr. 16, Timişoara) pe durata programului de lucru cu publicul (09.00 – 14.00).

Actele pot fi restituite şi persoanelor care prezintă împuternicire notarială legalizată, cu prezentarea obligatorie a actului de identitate al împuternicitului şi a confirmării de înscriere a candidatului.

Pas cu pas
Copyright © 2016-2019 Start FEAA. Toate drepturile rezervate.
Web Developer: Romeo MARGEA | Webmaster: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.